" "

กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2017 ผู้เช้าชม 154

กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 14) โดย...  

เผยแพร่เมื่อ 11-09-2017 ผู้เช้าชม 748

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System ในวันที่ 5 และ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.  โดย...

เผยแพร่เมื่อ 13-08-2017 ผู้เช้าชม 649

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System

มีต่อ

  • 18,361 ผู้เข้าชม
  • 18,361 ปีนี้
  • 0 ปีที่แล้ว
  • 3,089 เดือนนี้
  • 0 เดือนที่แล้ว
  • 11 วันนี้
  • 288 เมื่อวานนี้
  • 13 กันยายน 2560

ข้อมูลส่วนอื่นๆ
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (ขึ้นทะเบียน สกอ.)
   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร(ไม่ขึ้นทะเบียนสกอ).
 การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร(QA.KM.)
 
    บริหารความเสี่ยง
 
 
    แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย
 
ปฏิทินการตรวจประกันฯภายในระดับหลักสูตร
 
   งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
BestPactice