" "นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2018 ผู้เช้าชม 285

นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14

มีต่อ

  • 54,742 ผู้เข้าชม
  • 17,826 ปีนี้
  • 36,916 ปีที่แล้ว
  • 3,802 เดือนนี้
  • 14,024 เดือนที่แล้ว
  • 62 วันนี้
  • 157 เมื่อวานนี้
  • 13 กันยายน 2560

ข้อมูลส่วนอื่นๆ
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (ขึ้นทะเบียน สกอ.)
   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร(ไม่ขึ้นทะเบียนสกอ).
 การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร(QA.KM.)
 
    ISCED KPRU
คุณวุฒิตามเกณฑ์มาตราฐาน ISCED(2013)
 
    แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย
 
ปฏิทินการตรวจประกันฯภายในระดับหลักสูตร
 
   งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
BestPactice