select * from ap_gallery where id='37' and code='2017.12.28'
select * from ap_users where user='admin'

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 28-12-2017 ผู้เข้าชม 71

Tags : พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2 รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ติดต่อ พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559