พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 03-01-2018 ผู้เข้าชม 145

Tags : โครงการศึกษาดูงาน ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์ และ มรภ.นรคสวรรค์ ประจำปี 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โครงสร้างสำนักประกันฯ