พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 03-01-2018 ผู้เข้าชม 21

Tags : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ติดต่อ คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ