เผยแพร่เมื่อ 21-04-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้จากประสบการณ์และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตราฐาน ISO 9001 โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)