select * from ap_gallery where id='47' and code='2018.02.06eng2'
select * from ap_users where user='admin'

ค่ายภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาที่ 3 กำแพงเพชรเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เข้าชม 65

Tags : ติดต่อ คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน บุคลากรประจำสำนัก พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2