เผยแพร่เมื่อ 21-04-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : โครงสร้างสำนักประกันฯ สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ติดต่อ กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560