select * from ap_gallery where id='55' and code='2018.02.28'
select * from ap_users where user='admin'

ติวการสอบ NT ด้านภาษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 กำแพงเพชร เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2018 ผู้เข้าชม 107

Tags : พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2 ติดต่อ โครงสร้างสำนักประกันฯ รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559