เผยแพร่เมื่อ 20-10-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : ติดต่อ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บุคลากรประจำสำนัก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มคอ.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2