ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 15-10-2016 ผู้เข้าชม 72

ภาพที่ 1. ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 2. ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 3. ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 4. ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1


ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 14-10-2016 ผู้เข้าชม 62

ภาพที่ 1. ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 2. ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 3. ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 4. ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา