การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "มอกล้วยไข่เกมส์"

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ชนิดกีฬา ทอง เงิน ทองแดง
1. ฟุตบอล
    - ทีมชาย ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
2. ฟุตซอล
    - ทีมชาย ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
3. บาสเกตบอล
    - ทีมชาย ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
4. วอลเล่ย์บอล
    - ทีมชาย ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
    - ทีมหญิง ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
5. แชร์บอล
    - ทีมหญิง ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
6. ตะกร้อ
    - ทีมชาย ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
7. เปตอง
    - ทีมชาย 3 คน ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
    - ทีมหญิง 3 คน ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
    - ทีมคู่ผสม ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
8. แบดมินตัน
    - ชายคู่ ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
    - หญิงคู่ ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
    - คู่ผสม ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
9. เทเบิลเทนนิส
    - ชายเดี่ยว ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
    - หญิงเดี่ยว ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
    - ชายคู่ ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
    - หญิงคู่ ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
    - คู่ผสม ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
10. เทนนิส
      - ชายคู่ทั่วไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - ชายคู่อายรวม 70 ปี+ ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - ชายคู่อายรวม 100 ปี+ ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - หญิงคู่ทั่วไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - คู่ผสมทั่วไป(ชาย 40+/หญิง ไม่จำกัดอายุ) ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
11. กอล์ฟ
      - ทีมทั่วไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - บุคคลชาย ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
12. สนุกเกอร์
      - ชายเดี่ยว ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - ชายคู่ ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
13. กรีฑา
      - วิ่ง 100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่ง 100 เมตร ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่ง 100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่ง 100 เมตร หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่ง 400 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่ง 400 เมตร หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่ง 1500 เมตร ชาย ทั่วไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่ง 1500 เมตร หญิง ทั่วไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ทั่วไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน
      - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ทั่วไป ยังไม่ส่งผลการแข่งขัน