ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผู้ประเมิน AUN-QA ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom Application

เผยแพร่เมื่อ 26-05-2020 ผู้ชม 859

ในวันที่ 1 - 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผู้ประเมิน AUN-QA ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom Application