รับสมัครอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programed Assessment Version 3.0

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2020 ผู้ชม 1,783

 

สอบถามเพิ่มเติม 

 คุณสุนันท์ แหวนประดับ เบอร์ติดต่อ 087-422-4599

รับสมัครอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programed Assessment Version 3.0