การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 5 ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 166

Tags : กิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขต2 รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560