โครงการอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 08-05-2017 ผู้เข้าชม 134

Tags : ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โครงการศึกษาดูงาน ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์ และ มรภ.นรคสวรรค์ ประจำปี 2562 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ