ติวการสอบ NT ด้านการคำนวณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 กำแพงเพชร เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2018 ผู้เข้าชม 226

Tags : โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผู้ประเมิน AUN-QA ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom Application ติดต่อ คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ