เผยแพร่เมื่อ 22-10-2020 ผู้เข้าชม 0

Tags : โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ เรื่องเกณฑ์ AunQA โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รับสมัครอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programed Assessment Version 3.0 นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14