ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 08-12-2017 ผู้ชม 651

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2 และสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมมือกันทางวิชาการในการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในเครือข่าย พัฒนาในด้านคุณภาพครู การจัดการเรียนการสอน การจัดค่ายวิชาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างเข้มข้นแก่นักเรียน ทั้งนี้ มีสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา จำนวน 20 โรงเรียน

Tags : MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายพัฒนา จำนวน 20 โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=11