​​​กิจกรรมติววิชาภาษาไทย ป. 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 27-12-2017 ผู้ชม 1,040

กิจกรรมติววิชาภาษาไทย ป. 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 ได้รับเกียรติจาก รศ.สุนทรี ดวงทิพย์ และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แป็นวิทยากรและครูพี่เลี้ยง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : โอเนตภาษาไทย ค่ายO-netวิชาภาษาไทย กิจกรรมค่าย โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาในท้องถิ่น ประจำปี 2561

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=12