พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 28-12-2017 ผู้ชม 1,067

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1, เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1 MOU 1 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษา

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=14