พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 04-01-2018 ผู้ชม 981

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2,และสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา ในวันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

เอกสารประกอบ

Tags : พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2 MOUtak 2 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาจังหวัดตาก โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาจังหวัดตาก เขต 2

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=15