นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2018 ผู้ชม 2,045

วันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"  โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมพิธีเปิด  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการจัดแสดงผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรม ผลงานนักศึกษา ที่โดดเด่นและกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล โดยกิจกรรมมีระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : นิทรรศการราชภัฏวิชาการ สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักประกันคุณภาพการศึกษาให้มีการจัดแสดงผลงานวิจัย

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=16