สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้ชม 4,022

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3    เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ   Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=2018.02.03&id=40
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3   เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ   Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=2018.02.06sci&id=42
  • ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3   เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ   Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=2018.02.05en&id=41
  • ค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 3   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ หอประชุมรัตนอาภา   Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=2018.02.11th1&id=43
  • กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์  NT ด้านการคำนวน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ หอประชุมรัตนอาภา   Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=kpp12018.02.28&id=50
  • กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์  NT ด้านเหตุผล เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ หอประชุมรัตนอาภา   Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=kpp12018.02.28&id=51
  • กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์  NT ด้านภาษา เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ หอประชุมรัตนอาภา   Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=kpp12018.02.28&id=52

Tags : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 1 NT NTป.3 กำแพงเพชร เขต1 ราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=17