สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้ชม 3,460

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมคฤหบดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2   Link :   http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=2018.02.04mth2&id=46
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3   เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมคฤหบดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  Link :   http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=2018.02.05sci2&id=48
  • ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3   เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ห้องประชุมคฤหบดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=2018.02.06eng2&id=47
  • ค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 3   เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมคฤหบดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2   Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=2018.02.12tha2&id=49
  • กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์  NT ด้านการคำนวน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมคฤหบดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=kpp12018.02.28&id=53
  • กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์  NT ด้านเหตุผล เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมคฤหบดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=kpp12018.02.28&id=54
  • กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์  NT ด้านภาษา เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมคฤหบดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2   Link :    http://qa.kpru.ac.th/main/?gal=kpp12018.02.28&id=55

Tags : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 2 NT NTป.3 กำแพงเพชร เขต2 ราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=18