การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ 11-09-2017 ผู้ชม 1,556

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 14) โดยเชิญคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน และเชิญอาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้

Tags :

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=2