กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขตที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2018 ผู้ชม 461

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขตที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิตและทีมงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษตลอดทั้งวัน

Tags :

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=23