กิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขต2

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2018 ผู้ชม 1,450

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 กำแพงเพชร เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุนทรีย์ ดวงทิพย์ และทีมงานอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมค่ายภาษาไทย

Tags : ค่ายภาษาไทย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขต2 กำแพงเพชร เขต 2

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=24