กิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขต1

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2018 ผู้ชม 1,301

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 กำแพงเพชร เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุนทรีย์ ดวงทิพย์ และทีมงานอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมค่ายภาษาไทย

Tags :

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=25