กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มคอ.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 01-05-2019 ผู้ชม 1,048

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มคอ.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบ

Tags : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มคอ.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=28