การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System

เผยแพร่เมื่อ 13-08-2017 ผู้ชม 1,319

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System ในวันที่ 5 และ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยจัดอบรมให้กับ ผู้ดูแลระบบ Cheqa3D Online System ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ

Tags :

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=3