สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2019 ผู้ชม 426

วันที่  1 พฤศจิกายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง(ห้องประชุมสภาคณาจารย์) ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ตึก 14 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

Tags : บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=34