เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2019 ผู้ชม 981

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคะแนนการสอบ O-net ในรายวิชาภาษาไทยให้เพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูลิลลี่ วิทยากรระดับประเทศ ด้านภาษาไทย เป็นผู้บรรยาย

ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโดยประมาณ 1600 คน ณ หอประชุมทีปังกร รัศมีโชติ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ

Tags : คุณครูลิลลี่ O-net ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาไทย

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=38