ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) บุคลากรภายนอก

เผยแพร่เมื่อ 03-01-2020 ผู้ชม 656

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

(บุคลากรภายนอก)

>>>>>>> click <<<<<<<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบ

Tags :

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=39