ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) บุคลากรภายใน

เผยแพร่เมื่อ 04-01-2020 ผู้ชม 880

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

(บุคลากรภายใน)

>>>>>>> click <<<<<<<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบ

Tags :

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=40