รับสมัครอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programed Assessment Version 3.0

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2020 ผู้ชม 1,783

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0

สำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 28 – 30 เมษายน 2563

ณ  ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เงื่อนไขคุณสมบัติของการรับสมัคร

  1. เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมได้ตลอดเวลา
  2. เป็นผู้สามารถจัดทำงานมอบหมายได้ตามกำหนดเวลาก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
  3. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความสามารถในการสื่อสารเชิงบวก
  4. เป็นผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ที่จัดโดยคณะ   มหาวิทยาลัย   ทปอ.  หรือ AUN  secretariat  (กรุณาสำเนาประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมแนบมาพร้อมกับใบสมัครด้วย)

 

** ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้น  จะได้รับงานมอบหมายให้ทำเป็นการบ้านก่อนมาอบรมจริง

โดยผู้จัดงานจะจัดส่งใบงานให้ผู้สมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และผู้สมัครต้องจัดส่งการบ้านคืนให้แก่ผู้จัดงาน

ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563

>>> สมัครออนไลน์ <<<

โดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 

-----------------

สอบถามเพิ่มเติม 

คุณสุนันท์ แหวนประดับ  087-422-4599 

---------------

 

Tags : AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=42