โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้ชม 1,154

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธี

รูปภาพเพิ่มเติม >>> Link 1<<< , >>> Link 2<<<

 

Tags : โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประเมินคุณภาพภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=43