ประกาศรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสำนัก

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้ชม 1,649

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร คณะและสำนัก 

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระดับหลักสูตร : >>> Click <<<  

ระดับคณะและสำนัก : >>> Click <<< 

Tags : รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ คปภ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=44