ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ เรื่องเกณฑ์ AunQA

เผยแพร่เมื่อ 13-04-2020 ผู้ชม 543

ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ เรื่องเกณฑ์ AunQA

         -------------------ปีการศึกษา 2563------------------

         -------------------ปีการศึกษา 2562------------------

Tags : รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรด้วยเกณฑ์-aun-ที่ขึ้นทะเบียนกับ-ทปอ

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=47