ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผู้ประเมิน AUN-QA ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom Application

เผยแพร่เมื่อ 26-05-2020 ผู้ชม 454

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผู้ประเมิน AUN-QA

ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom Application

ในวันที่ 1 - 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.

>>>ตรวจสอบรายชื่อ<<<

Tags : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผู้ประเมิน AUN-QA อบรมออนไลน์ Application Zoom

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=48