สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 29-07-2020 ผู้ชม 689

     ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 (ฝั่งกองนโยบายและแผน) อาคารเรียนรวมและกองอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการ และมี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เชี่ยวชาญด้านการสอนเศรษฐศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เชี่ยวชาญด้านการสอนบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นกรรมการในการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักประกันคุณภาพฯ ในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<< 

Tags : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เชี่ยวชาญด้านการสอนเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เชี่ยวชาญด้านการสอนบริหารธุรกิจ

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=52