ติดต่อ

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2017 ผู้ชม 1,280

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • Address: 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

  • Phone:(055) 706555 ต่อ 1400-1403

  • Emailqakpru54@gmail.com

  • Webhttp://qa.kpru.ac.th

Tags :

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=6