การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "มอกล้วยไข่เกมส์"

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


  #RANK                           RAJABHAT UNIVERSITY        
    GOLD
        
    SILVER
         
    BRONZE
      
    TOTAL
    

 

สรุปภาพรวมชนิดกีฬาและเหรียญรางวัลทั้งหมด