เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 / 2561 วันพฤหัสที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อัพโหลด : 27 กันยายน 2561

ขนาด : 601 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

(แก้ไข)เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 7 / 2561 วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อัพโหลด : 18 กันยายน 2561

ขนาด : 2276 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 7 / 2561 วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ..
วันที่อัพโหลด : 27 สิงหาคม 2561

ขนาด : 2274 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7
วันที่อัพโหลด : 1 พฤศจิกายน 2559

ขนาด : 3658 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมสภาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 10 / 2559 วาระที่ 5.7
วันที่อัพโหลด : 21 ตุลาคม 2559

ขนาด : 1355 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการประชุมสภาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 9 / 2559 วาระที่ 5.7
วันที่อัพโหลด : 17 ตุลาคม 2559

ขนาด : 5585 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 6 รายการ  หน้า 1
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (5)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (6)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (6)
7.คู่มืออื่นๆ (31)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (100)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 79 )
2.Word ( 7 )
3.Excel ( 3 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 8 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )