ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้ระบ E-RMS
วันที่อัพโหลด : 22 กุมภาพันธ์ 2561

ขนาด : 3899 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA 2561-2562
วันที่อัพโหลด : 12 กุมภาพันธ์ 2561

ขนาด : 16015 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

โครงการประกวดนวัตกรรมและเเนวปฏิบัติที่ดี
วันที่อัพโหลด : 11 สิงหาคม 2560

ขนาด : 61656 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนวัตกรรม
วันที่อัพโหลด : 11 สิงหาคม 2560

ขนาด : 301 KB.
ชนิดไฟล์ : docx

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน
วันที่อัพโหลด : 18 กรกฎาคม 2560

ขนาด : 4033 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือประกันฯ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน
วันที่อัพโหลด : 18 กรกฎาคม 2560

ขนาด : 6756 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แผนบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของสำนักประกันฯ - ปีงบฯ2559
วันที่อัพโหลด : 18 กรกฎาคม 2560

ขนาด : 1979 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แผนบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน ระดับสถาบัน-ปีงบฯ2559
วันที่อัพโหลด : 18 กรกฎาคม 2560

ขนาด : 2340 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

แบบฟอร์ม RM1-RM5 + เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยง
วันที่อัพโหลด : 18 กรกฎาคม 2560

ขนาด : 1232 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือเกณฑ์ EdPExCriteria58-61
วันที่อัพโหลด : 18 กรกฎาคม 2560

ขนาด : 2130 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 58 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (2)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (3)
3.เอกสารประกอบการอบรม (9)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (3)
7.คู่มืออื่นๆ (25)
8.รวมหมวดทั้งหมด (58)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 43 )
2.Word ( 5 )
3.Excel ( 2 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 6 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 1 )