เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่อัพโหลด : 1 มิถุนายน 2561

ขนาด : 1435 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

รายงานปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561
วันที่อัพโหลด : 1 มิถุนายน 2561

ขนาด : 383 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

ไฟล์ประกอบกิจกรรมการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
วันที่อัพโหลด : 24 พฤษภาคม 2561

ขนาด : 0 KB.
ชนิดไฟล์ : php

คู่มือปฏิบัติงาน ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุนภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะและมหาวิทยาลัย
วันที่อัพโหลด : 9 เมษายน 2561

ขนาด : 1939 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
วันที่อัพโหลด : 9 เมษายน 2561

ขนาด : 10027 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ E-learningสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อัพโหลด : 9 เมษายน 2561

ขนาด : 9319 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

เอกสารประกอบการอบรม "ผลการเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้"
วันที่อัพโหลด : 3 เมษายน 2561

ขนาด : 9173 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

คู่มือการใช้ระบ E-RMS
วันที่อัพโหลด : 22 กุมภาพันธ์ 2561

ขนาด : 3899 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA 2561-2562
วันที่อัพโหลด : 12 กุมภาพันธ์ 2561

ขนาด : 16015 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf

โครงการประกวดนวัตกรรมและเเนวปฏิบัติที่ดี
วันที่อัพโหลด : 11 สิงหาคม 2560

ขนาด : 61656 KB.
ชนิดไฟล์ : pdf
พบข้อมูลจำนวน 65 รายการ  หน้า 1 2 3 4 5 6 7
 

หมวดหมู่ (จำนวนไฟล์)

1.เอกสารประกอบการประชมกองบริหาร (2)
2.เอกสารประกอบการประชมสภามหาวิทยาลัย (3)
3.เอกสารประกอบการอบรม (11)
4.เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (1)
5.คำสั่งมหาวิทยาลัย (1)
6.นโยบาย (3)
7.คู่มืออื่นๆ (28)
8.งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (1)
9.รวมหมวดทั้งหมด (66)

 

ชนิดไฟล์ (จำนวนไฟล์)

1.PDF ( 50 )
2.Word ( 5 )
3.Excel ( 2 )
4.PowerPoint ( 1 )
5.EXE ( 0 )
6.RAR ( 6 )
7.ZIP ( 0 )
8.ETC. ( 2 )